पहिल्या पानावर जाण्यासाठी इथे टिचकी मारावी. हा ब्लॉग Morzilla Firefox मधे चांगल्या प्रकारे पाहता येईल.

श्री गोंदवलेकर महाराज यांची रोजची प्रवचने इमेल द्वारे मिळवण्यासाठी

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

कानासंबंधी दुखण्यावरचा मंत्र

कर्णविकार कमी होण्यासाठी म्हणावयाचा मंत्र

ॐ द्वां द्वारवासिनीभ्यां नमः !

No comments :