देवा तुझ्या द्वारी आलो संकेत स्थळावर सर्वांचे स्वागत --- ॐ गं गणपतये नम:!ॐ गं गणपतये नम:!ॐ गं गणपतये नम:!ॐ गं गणपतये नम:!

...

...

चालू गाणे बंद करण्यासाठी खालील बटणावर टिचकी मारावी

आजची ध्वनिफीत (गोंदवलेकर महाराज प्रवचन - 28 एप्रिल ) -


आजचे प्रवचन वाचण्यासाठी इथे टिचकी मारा
कानासंबंधी दुखण्यावरचा मंत्र

कर्णविकार कमी होण्यासाठी म्हणावयाचा मंत्र

ॐ द्वां द्वारवासिनीभ्यां नमः !

No comments: