--देवा तुझ्या द्वारी आलो ……… संकेतस्थळावर ..सर्वांचे स्वागत !!

----

कानासंबंधी दुखण्यावरचा मंत्र

कर्णविकार कमी होण्यासाठी म्हणावयाचा मंत्र

ॐ द्वां द्वारवासिनीभ्यां नमः !

No comments:

भविष्य हे शास्त्र आहे असे तुम्हास वाटते का?

संकेत्स्थळावरील नवीन माहिती इमेल द्वारे मिळवण्यासाठी

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner